ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ และขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล UC ประจำปีงบประมาณ 2561 [20 ธันวาคม 2560]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *