ขออนุมัตินำประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 [ 24 ธันวาคม 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *