ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[ 17 พฤศจิกายน 2560 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *