ความรู้ด้านยา

DIS

แผ่นพับแนะนำงานเภสัชสนเทศ

ลิ้งค์ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำงาน… Read more »

IMG_20180114_134956

รับประทานยาเวลาไหนจึงถูกต้อง

เอกสารวิชาการ/คลังความรู้

ข้อมูลยาและการตรวจสอบเอกลักษณ์ยา

Terbutaline injection

Regular insulin (RI)

Potassium chloride (KCl) injection

50% Magnesium sulfate(MgSO4)injection

10% Magnesium sulfate(MgSO4)injection