สิ่งที่ควรแจ้งก่อนการรับยากับเภสัชกร

18-09-26-00-34-23-029_deco

 

 

 

 

 

ทุกครั้งที่เข้ารับยากับเภสัชกร ข้อมูลที่ผู้ป่วยหรือญาตผู้ป่วยควรแจ้งให้เภสัชกรทราบทุกครั้งที่เข้ารับบริการ ได้แก่

 1. ชื่อและนามสกุล  เพราะจะได้ให้การรักษาได้ถูกคน ไม่เกิดการสลับตัวของผู้ป่วย
 2. โรคประจำตัว  มียาหลายๆตัวไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยบางโรคได้ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาแก้ปวดลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มีข้อห้ามในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น
 3. ยาที่ใช้เป็นประจำ หรือ ยาโรคประจำตัว หรือ ยาที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบัน เนื่องจาก
  1. เพื่อลดโอกาสการได้รับยาที่ซ้ำซ้อน หากได้รับยาจากหลายๆสถานพยาบาล
  2. เพื่อลดการตีกันของยาบางชนิด ที่อาจทำให้ เพิ่มหรือลดฤทธิ์ยากันและกัน
 4. ยาที่แพ้  เพราะต้องหลีกเลี่ยงการจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ หากมีอาการแพ้ยาซ้ำมักมีอาการที่รุนแรงมากกว่าเดิม และในบางรายเป็นการแพ้ชนิดรุนแรง อาจถึงแก่ชีวิตได้
 5. ปัญหาอื่นๆ เช่น
  1. การตั้งครรภ์ เพราะยางบางชนิดเป็นข้อห้ามในผู้ป่วยตั้งครรภ์ จะส่งผลอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้
  2. อยู่ระหว่างให้นมบุตร เพราะยางบางชนิดเป็นข้อห้ามในผู้ป่วยให้นมบุตร ยามักจะขับออกมาทางน้ำนมได้
  3. ปัญหาการรับประทานยา เช่น รับประทานยาเม็ดไม่ได้ ผู้ป่วยได้รับยาและอาหารทางสายยาง เป็นต้น เภสัชกรอาจมีการปรับรูปแบบยาตามความเหมาะสม หรือ ให้คำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการใช้ยา

เอกสารอ้างอิง

 1. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. คู่มือย่ประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลักษมีนานาภัณฑ์; 2559

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *