เกร็คความรู้ด้านสุขภาพ

สารเสพติดและสารกระตุ้นมีส่วนทำลายหัวใจ

การใช้สารเสพติดหรือสารกระตุ้นจำพวกสปีด ที่เป็นยาประเภทแอมเฟตามีน, ยาเอ็กซ์ตาซี่ อย่างยาอี ยาเลิฟ หรือยาไอซ์ เพื่อให้อารมณ์เบิกบานนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายหรือการใช้ชีวิตแต่อย่างใด