เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก(shock wave) แบบ Radial จำนวน 1 เครื่อง งบค่าบริการทางการแทพย์ในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564

Download the PDF file .

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา (สมัครทางออนไลน์ + ใบสมัคร+ขั้นตอนการสมัคร อยู่ด้านล่าง

Download the PDF file .

ขั้นตอนการสมัคร
ใบสมัครงาน

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก( Shock wave) แบบ Radial จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564

Download the PDF file .

1 2 3 30