ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Download the PDF file .

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน1 อัตรา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

Download the PDF file .

1 2 3 50