รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา [ 04 พฤศจิกายน 2561 ]

Download the PDF file .

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางของ ปปช.๐๑ [ 22 ตุลาคม 2561 ]

Download the PDF file .

1 2 3 14