ผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding รายการ ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก ใน รพ.กุดบาก ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 วงเงิน 674,000 บาท [ 17 มกราคม 2562]

Download the PDF file .

เผยแพร่รายงานผลการกำหนดราคากลางรายการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับ [ 16 มกราคม 2562 ]

Download the PDF file .

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 03 มกราคม 2562]

Download the PDF file .

เครื่องมือ_HA_มาตรฐานใหม2561

1.FMACD04600_SAR_2018_1
2.FMACD04700_SAR_2018_Addendum_for_New_Standards_1
3.FMACD04800_HospProfileTemplate_180615_1
4.FMACD04800_HospProfileTemplate_180615_2
5.SDACD01301_ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ_และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่_3_1
6.SDACD01400_Scoring_Guideline_HA_Standard_2018_1
7.ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ_2
8.ประกาศเเครื่องมือ

1 2 3 18