รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกค้าชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา (สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ + ใบสมัคร+ขั้นตอนการสมัคร อยู่ด้านล่าง)

Download the PDF file .

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ขั้นตอนการส่งใบสมัคร

ITA 66

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงานปีงบประมาณ 2566
คำสั่งเต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านเว็บไซต์กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงานปีงบประมาณ 2566
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ปีงบประมาณ2566

1 2 3 47