ขอความเห็นชอบแผนการจัดจ้างและอนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจ้างด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาล/UC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 กันยายน 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *