เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัดร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ธันวาคม 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *