ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใ่งานก่อสร้าง [ 21 พฤศจิกายน 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *