ติดต่อเรา

249 หมู่ 1 โรงพยาบาลกุดบาก ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

โทร 0-4278-4021 โทรสาร 0-4278-4041

Email : kudbakhospital@gmail.com / kutbak@kutbakhos.org

Website : www.kutbakhos.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *