บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดบาก

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *