ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ[ 27 ธันวาคม 2560 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *