ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก ด้วยเงินงบลงทุนตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน [ 08 กุมภาพันธ์ 2562 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *