ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกุดบาก [15 กุมภาพันธ์ 2562]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *