ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในกน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *