รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบมาณมาณ 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบมาณมาณ 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบมาณมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบมาณมาณ 2565