วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1.จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

2.สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย

เป้าหมาย

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ มีสุขภาวะ เชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพบริการ

ค่านิยมร่วม

1.บริการด้วยหัวใจ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

2.ทำงานเป็นทีม

3.มีความรับผิดชอบ

4.มีความสุขในการทำงาน

5.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เข็มมุ่ง

1.ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

2.การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

3.สิ่งแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

4.การสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่และชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *