เปิดเผยตารางราคากลาง ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ด้วยเงินงบลงทุนระดับจังหวัด ร้อยละ 20 [ 14 มกราคม 2562 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *