เผยแพร่ตารางราคากลาง ปปช.07 ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยเงินบำรุงปี 2561 [13 มีนาคม 2561]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *