เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 สำหรับ รพ.กุดบาก จังหวัดสกลนคร

Download the PDF file .