เผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ70 ปีงบประมาณ 2562 [ 22 ตุลาคม 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *