ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน [ 21 มีนาคม 2562 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *