รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา (สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ + ใบสมัคร+ขั้นตอนการสมัคร อยู่ด้านล่าง)

Download the PDF file .

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ขั้นตอนการส่งใบสมัคร