แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปีงบประมาณ 2562
แผนคปสอ.กุดบาก ปีงบประมาณ 2563
แผนโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบ 2564
แผนปฏิบัติการคปสอ.กุดบาก ปีงบ 2564
แผนปฏิบัติการคปสอ.กุดบาก ปีงบ 2565
แผนปฏิบัติการคปสอ.กุดบาก ปีงบ 2566