โรงพยาบาลกุดบาก มีอำนาจหน้าที่ตามกฎแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2560 ข้อ 21 [1 มีนาคม 2561]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *