แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563
EB2 ข้อ3.1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 [16 ธันวาคม 2562]
การปรับแผนการเงิน(Planfin)รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2563 [18 พฤษภาคม 2563]
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย Planfin 2566
รพช.กุดบาก ประมาณการปี 2566